azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

younggu - 2009 lyrics

Loading...

[intro]
check, ay

[chorus]
i’ve been doing this sh+t since two thousand and nine
พวกมึงแม่งพึ่งเริ่มเมื่อวาน

พวกมึงคิดว่ามึงเป็นตัวจริง พวกมึงจินตนาการ
ทุกอย่างเริ่มจะเป็นจริง ตอนกูที่เดินเข้าธนาคาร
i’ve been doing this sh+t since two thousand and nine
พวกมึงแม่งพึ่งเริ่มเมื่อวาน

พวกมึงคิดว่ามึงเป็นตัวจริง พวกมึงจินตนาการ
ทุกอย่างเริ่มจะเป็นจริง ตอนกูที่เดินเข้าธนาคาร

[verse]
i’ve been doing this sh+t making big hit
เด็กน้อยแม่งบอกว่ากูแม่ง lit lit
แต่แต่ก่อนแม่งบอกว่ากูอะ ain’t sh+t
but i got a big dream ที่กูต้องไปพิชิต yeah
พวกมึงแม่งเด็กน้อยที่พึ่งทำกันเมื่อวาน
พวกกูทำมาก่อนพวกกูทำกันมานาน
in this trap sh+t เขาเรียกกูว่าอาจารย์
เขาเรียกกูว่าอาจารย์
man they just tryna be me
and i’m just tryna, tryna be free
and i ain’t tryna be n0body else
’cause i came from the dirt by myself
oh oh เดี๋ยวอีกแป๊ปมึงก็ตาย
in this game กูจะเป็นคนยืนคนสุดท้าย
และ all this drip ทำให้พวกมึงละลาย
และกูจะทำให้พวกมึงชิบหาย haha
[chorus]
i’ve been doing this sh+t since two thousand and nine
พวกมึงแม่งพึ่งเริ่มเมื่อวาน

พวกมึงคิดว่ามึงเป็นตัวจริง พวกมึงจินตนาการ
ทุกอย่างเริ่มจะเป็นจริง ตอนกูที่เดินเข้าธนาคาร
i’ve been doing this sh+t since two thousand and nine
พวกมึงแม่งพึ่งเริ่มเมื่อวาน

พวกมึงคิดว่ามึงเป็นตัวจริง พวกมึงจินตนาการ
ทุกอย่างเริ่มจะเป็นจริง ตอนกูที่เดินเข้าธนาคารRandom Lyrics

HOT LYRICS

Loading...