azlyrics.biz
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

ga31 – valores lyrics

Loading...

[verse]

(don’t go)

valores

(don’t go)

valores

(don’t go)

valores

(don’t go)

valores

[chorus]

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores
é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

[post+chorus]

(no, no, don’t go)
(no, no, don’t go)
(no, no, don’t go)
(no, no, don’t go)

(no, no, don’t go)
valores
(no, no, don’t go)
valores
(no, no, don’t go)
valores
(no, no)

[chorus]
é preciso amar à si mesma
para obter valorеs
para obter valores
para obter valorеs

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

é preciso amar à si mesma
para obter valores
para obter valores
para obter valores

[post+chorus]

(no, no, don’t go)
(no, no, don’t go)

(no, no, don’t go)
valores
(no, no, don’t go)
valores
(no, no, don’t go)
valores
(no, no, don’t go)Random Lyrics

HOT LYRICS

Loading...